본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Tin tức và thông tin chung

HOME thông báo Tin tức và thông tin chung

Huyện Yeasan, chuẩn bị cho Đại hội thể thao Chungnam lần thứ 68 글의 상세내용

『 Huyện Yeasan, chuẩn bị cho Đại hội thể thao Chungnam lần thứ 68 』글의 상세내용을 확인하는 표로 Title, Department, Registration Date, Hits, att., 내용으로 나뉘어 설명합니다.

Title Huyện Yeasan, chuẩn bị cho Đại hội thể thao Chungnam lần thứ 68
Department webmaster Registration Date 2015-10-12 Hits 1126
att.
 
Huyện Yeasan, chuẩn bị cho Đại hội thể thao Chungnam lần thứ 68

- Bắt đầu các công việc chuẩn bị cho Đại hội thể thao vào năm tới -

Huyện Yesan đã bắt đầu các công việc chuẩn bị cho Đại hội thể thao Chungnam lần thứ 68, mục tiêu của Đại hội là xây dựng tình đoàn kết giữa các cư dân của tỉnh Chungcheongnam.

Trong cuộc họp tại Văn phòng tỉnh Chungcheongnam vào ngày 11 tháng 8, Yesan đã được Ủy ban Đại hội thể thao Chungnam chỉ định là chủ nhà cho đại hội thể thao vào năm tới. Kể từ đó, các lãnh đạo của tỉnh đã phát động các nỗ lực nhằm đảm bảo tổ chức thành công sự kiện này.

Với khẩu hiệu “Giấc mơ lớn của Yesan, Sức mạnh của Chungnam thống nhất!”, Đại hội thể thao Chungnam, sẽ diễn ra ở Yesan vào tháng 6 tới, được chờ đợi là một đại hội thể thao của sự “hòa hợp’’ – nơi tập hợp 2.1 triệu cư dân của Chungnam, là đại hội của “hy vọng” – thể hiện một tầm nhìn vì sự phát triển chung của Chungnam và Yesan, của sự “phát triển” – với Yesan nổi lên như là trung tâm của Naepo, và của “PR” – với Yesan được quảng cáo là một địa danh của sự lãng mạn và hàn gắn.

Để giảm chi phí, huyện Yesan đã công bố kế hoạch của mình trong đó chủ yếu sử dụng các cơ sở hiện có. Huyện cũng ra quyết định rằng Đại hội thể thao Chungnam, đại hội được tổ chức lần đầu tiên trong vòng 13 năm qua, sẽ là đại hội thành công nhất trong lịch sử các kỳ đại hội, với sự tham gia tình nguyện của các cư dân trong huyện.

Với tầm nhìn này, huyện Yesan đã thiết lập một kế hoạch tổng thể để đảm bảo thực hiện hoàn hảo các công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện. Huyện cũng chuẩn bị các kế hoạch cụ thể và các kế hoạch hành động cho từng cơ quan và bộ phận có liên quan đến ngày 18 tháng 10.

Sẽ có 19 sự kiện chính thức trong đó có thi đấu điền kinh và bóng đá cũng như 2 sự kiện thí điểm bao gồm môn quần vợt cho các học sinh tiểu học và môn vật ssireum (đấu vật truyền thống Hàn Quốc). Huyện cũng có kế hoạch hợp tác với các tổ chức liên quan để sửa chữa và nâng cấp 23 địa điểm nhằm tối đa hóa các tiện ích của các cơ sở hiện có và nhằm đảm bảo cho việc tổ chức các sự kiện diễn ra liên tục.

Đại diện của Huyện đã phát biểu: “Chúng tôi không tiếc công sức nhằm đảm bảo cho Đại hội thể thao Chungnam lần thứ 68, được tổ chức lần đầu tiên trong vòng 13 năm, trở thành sự kiện thành công nhất trong lịch sử đại hội, tạo cảm hứng cho những người tham gia và đem đến thời gian vui vẻ thoải mái. Chúng tôi yêu cầu các cư dân trong huyện và tỉnh biểu thị sự nhiệt tình của họ và tham gia vào đại hội để cho đại hội có thể tập hợp được 2.1 triệu cư dân trong tỉnh của chúng ta.”

list